เพราะ...รัก

posted on 10 Feb 2011 09:58 by piyavan in winds-of-time

แววตาคู่นั้น เปลี่ยนไป
จากอ่อนโยนเป็นเกรี้ยวกราด

มือสองข้างนั้นเปลี่ยนไป
จากอบอุ่นเป็นแข็งกระด้าง

ครั้งแล้วครั้งเล่า
เนื้อตัวบอบช้ำ

ครั้งแล้วครั้งเล่า
ที่ถูกกระทำ

จบลงด้วยคำขอโทษ

เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
สวนทางกับสิ่งที่ปรากฎ

ร่องรอยความเจ็บปวด
มิใช่เพียงภายนอก

สิ่งร้าวลึกยิ่งกว่าอยู่ภายใน

สะอึกสะอื้นไห้
ขณะคนข้างกายสู่ภวังค์นิทรา

เขาคงฝันดี
ในขณะที่ฉันฝันร้ายทั้งที่ลืมตา

เพราะอะไร
พยายามหาเหตุผลว่าเพราะอะไร

ฉันยังคงอยู่ที่เดิม

เพื่ออะไร
ยังคงอดทนไปเพื่ออะไร

คงเพราะความรู้สึกเดียว
ที่นอกจากสวยงามแล้วยังอันตราย

คงเพราะความรู้สึกนั้น
ที่ฉันยังคงอยู่

เพราะ...รัก

Comment

Comment:

Tweet


หรือคำๆ นี้ ไม่มี เหตุผล
มีแต่ ผลของเหตุ


big smile

#1 By ทิว แอด ไฟน์ on 2011-02-10 10:11