ชายคนหนึ่ง
เปิดโอกาสเล็กๆให้ตัวเอง
โดยไม่ตั้งใจ

เพียงเพื่อระบาย
ความในใจ
เมื่อปัญหาเกิด

หญิงหนึ่งคน
ให้โอกาสเล็กๆแก่ตัวเอง
อย่างตั้งใจ

รับเป็นที่ระบาย
ความในใจ
เมื่อเกิดปัญหา

ชายคนนั้น
มิอาจรู้ความใน
เมื่อผ่อนคลายก็ผ่านพ้นไป

หญิงคนนั้น
ซ่อนไว้ภายใน
เมื่อเขาผ่อนคลายก็เต็มตื้นหัวใจ

เรื่องราวเช่นนี้
แสนธรรมดา

ช่องว่างเล็กๆที่คนหนึ่งเปิด
กลายเป็นถนนสายเล็กๆให้หนึ่งคนเข้ามา

ใช่...เรื่องราวเช่นนี้
อาจแสนธรรมดา

หากสิ่งที่กล่าวมาเป็นเรื่องระหว่างเรา

แต่ไม่ใช่...มันกลับไม่ใช่

ชายคนหนึ่ง...คนรักของฉัน
หญิงคนนั้น...คนแปลกหน้า

เรื่องราวนี้ไม่ธรรมดา
และมิอาจรับได้...ด้วยความเข้าใจ

Comment

Comment:

Tweet

เป็นเรื่องราว(ไม่)ธรรมดา ที่ไม่อยากให้บังเกิดขึ้น..เลย

#2 By ณ ปลายทาง. on 2010-12-24 23:38


เข้าใจ
เป็นเรื่อง
ธรรมดา


มีทั้ง
น้ำตาล
น้ำตา

#1 By ทิว แอด ไฟน์ on 2010-12-24 23:05